Nagrzewnice kanałowe MYCOND

 Strona główna / Czyszczenie i konserwacja / Nagrzewnice kanałowe MYCOND

Nagrzewnice kanałowe MYCOND

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów klimatu wewnętrznego. Poziom wilgotności ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka, a także na stan konstrukcji ogrodzeń, mebli i całego domu.

Zgodnie z normami prawnymi, w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, konieczne jest utrzymanie wilgotności w granicach 40-50%.

Wpływ wilgotności powietrza na ludzi

Niewystarczający poziom wilgotności może powodować niepokój i problemy z oddychaniem u osób przebywających w mieszkaniu lub budynku.

Ponadprzeciętna lotność zwiększa uczucie duszności, sprzyja pojawianiu się skroplin na powierzchniach.

Niezbędny poziom wilgotności w pomieszczeniu można osiągnąć stosując nawilżacze powietrza.

Nawilżacze dzielą się na dwa główne typy:

1. kanałowe;

2. lokalne.

Budowa i kryteria wyboru dzwonka kanałowego

Dzwonki typu kanałowego mogą być:

1. elektrodowe (najprostsze w instalacji i konserwacji);

2. tenovymi (mogą pracować w wodzie po stacji oczyszczania lub osmozy);

3. adiabatyczne (oprócz dzwonienia również chłodzą powietrze).

Elektrody dzwoniące

Przyjrzyjmy się budowie elektrodrążarek. Składa się ona z następujących elementów:

 • cylinder z elektrodami (9);
 • obudowa;
 • układ automatyki (11);
 • przewód parowy;
 • wąż parowy (10)
 • rura spustowa (3)
 • rura przyłączeniowa do podłączenia urządzenia do sieci wodociągowej (2);
 • czujniki wilgotności.

Centrale kanałowe

Wyboru centrali wentylacyjnej typu kanałowego należy dokonać w zależności od:

 • wydajności systemu wentylacyjnego;
 • wewnętrznej temperatury powietrza;
 • wymaganej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Zasada działania kanałowego nawilżacza powietrza

Urządzenia te działają na zasadzie ogrzewania izotermicznego, tj. ogrzewania w stałej temperaturze powietrza nawiewanego w systemie wentylacyjnym. Zwykła woda pitna zawiera niewielką ilość soli mineralnych i dlatego ma niewielką przewodność elektryczną.

Gdy strumień elektryczny przepływa między dwiema elektrodami, woda jest podgrzewana do temperatury parowania (efekt Joule'a). Ilość strumienia elektrycznego jest mierzona przez sterownik urządzenia dzwonowego i jest zawsze proporcjonalna do ilości wytworzonej pary.

Zawór dzwonowy reguluje ilość wody w butli, co pozwala kontrolować proces odzyskiwania pary. Butla jest uzupełniana wodą w miarę jej zużycia. Odparowana woda nie zawiera soli, a ich ilość w butli stopniowo wzrasta.

W celu utrzymania normalnego działania systemu zasilania powietrzem, butla jest okresowo opróżniana w trybie automatycznym, a butla jest ponownie napełniana nową porcją wody w regularnych odstępach czasu. Z czasem wewnętrzna powierzchnia cylindra pokrywa się osadami spowodowanymi osadzaniem się soli, dlatego od czasu do czasu konieczna jest jego wymiana.

Zasada działania kanałowego systemu ogrzewania parowego z systemem wentylacji

Powietrze nawiewane jest filtrowane i podgrzewane (w razie potrzeby) w systemie wentylacji z odzyskiem ciepła. Następnie system jest "włączany" przez kanałowy wentylator dzwonowy i przez dyszę pary dostarcza ilość pary, która zapewni ustawioną na regulatorze wilgotność w pomieszczeniu.

Pod ciśnieniem strumienia powietrza wentylacyjnego para jest równomiernie rozprowadzana i dostarczana przez kratki wentylacyjne do pomieszczenia systemem przewodów. W przewodzie zasilającym zainstalowany jest czujnik wilgotności, aby zapobiec dostarczaniu nadmiernych ilości pary do powietrza i kondensacji w przewodach. Proces jest stopniowy. Do całkowitego ogrzania konieczna jest wymiana całej objętości powietrza w pomieszczeniu.

Jednocześnie z dostarczaniem gorącego powietrza do pomieszczenia, usuwane jest powietrze wywiewane. Dlatego ważne jest takie rozmieszczenie kratek doprowadzających i odprowadzających powietrze z pomieszczenia, aby powietrze przechodziło przez całą objętość pomieszczenia i dopiero wtedy było usuwane.

Usunięte powietrze jest odprowadzane przez kratki wlotu powietrza i jest doprowadzane przez system kanałów powietrznych, gdzie czujnik mierzy rzeczywistą wartość wilgotności względnej w pomieszczeniu i odprowadza ją według nazwy. Urządzenie działa do momentu, gdy wartość zarejestrowana przez czujnik wilgotności na linii powietrza nawiewanego nie odpowiada wartości ustawionej na panelu sterowania.

Zalecana pozycja montażu regulatora wilgotności (czujnik / higrostat)

- A - idealna. Zapewnia najlepsze równomierne mieszanie suchego i wilgotnego powietrza ze stabilną regulacją temperatury.

- B - możliwe. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu mogą wpływać na sterowanie, jeśli czujnik jest zainstalowany zbyt blisko kratki, żaluzji lub źródeł ciepła. Na przykład: oświetlenie pomieszczenia.

- C - niezalecane. Należy ustawić punkt mieszania wilgotności powietrza i powietrza nawiewanego.

- D, E, F - te pozycje nie mogą być miejscem lokalizacji czujników wilgotności i higrostatu.

- G - najlepsza pozycja dla maksymalnego higrostatu lub czujnika wilgotności i regulatora przepływu powietrza. Rzeczywiste usunięcie zależy od widocznego obszaru dzwonienia.

Jeśli konieczne jest utrzymanie tej samej wilgotności w pomieszczeniach, wystarczy użyć nawilżacza jednokanałowego. W przypadku konieczności pidtrimprymki różnej wilgotności mogą być instalowane individualni channelni lub systemy ścienne zvolozhennyh.

Podsumowanie

Dzwonek kanałowy zasadniczo różni się od dzwonków domowych. Domowe dzwonki stale wymagają uwagi ze strony użytkownika. Miganie i miganie występuje zgodnie z nieznanymi parametrami, konieczne jest również ciągłe monitorowanie poziomu wody w zbiorniku. Woda powinna być destylowana lub po osmozie, w przeciwnym razie wszystkie minerały i inne osady osadzą się na meblach.

Instalacja dzwonka kanałowego jest bardzo ważna na etapie instalacji systemu wentylacyjnego. Później będzie to droższe i znacznie bardziej skomplikowane.