Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

 Strona główna / Czyszczenie i konserwacja / Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

Każdy inwestor działający na rynku nieruchomości komercyjnych staje przed problemem wyboru systemu ogrzewania. Z reguły rozważają system ogrzewania wodnego z wykorzystaniem grzejników, konwektorów, ciepłej podłogówki. Jeśli istnieje potrzeba klimatyzacji - warto rozważyć system z agregatem chłodniczym i klimakonwektorami, które latem zapewniają chłodzenie powietrza w pomieszczeniu, a czasami ogrzewanie może być zapewnione przez energię cieplną, która pochodzi z kotłowni. Dla systemu ogrzewania wody wymagane jest źródło ciepła - może to być kocioł gazowy, licznik ciepła lub kocioł elektryczny. W takim przypadku istnieje potrzeba podłączenia do sieci miejskiej, do sieci gazowej, miejskiej sieci ciepłowniczej lub zapewnienia dodatkowej mocy w energii elektrycznej w przypadku zastosowania kotłów elektrycznych. Wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami, począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłączenia, a skończywszy na instalacji gazociągów czy węzłów cieplnych itp.

A czy możliwe jest dostarczenie ciepła do budynku biurowego lub handlowego bez użycia gazu, sieci ciepłowniczej czy zwiększania mocy elektrycznej kotła elektrycznego?

Cóż, można to zrealizować. Zrobiliśmy to już na kilkudziesięciu naszych obiektach o powierzchni od 100 do 10 000 m2. Do klimatyzacji i ogrzewania wykorzystano systemy wielostrefowe Haier.

System MRV Haier w ciągu dnia pracuje w trybie klimatyzacji, a w pozostałych porach w trybie ogrzewania. W tym przypadku koszt systemu ogrzewania budynku będzie praktycznie bezpłatny, z wyjątkiem kosztów konwektorów elektrycznych w obszarach, w których nie ma klimatyzacji. Przyjrzyjmy się takiemu rozwiązaniu na przykładzie małego centrum handlowego o powierzchni 2800 m2 we Lwowie.

Wniosek wykonawcy dotyczył konieczności zapewnienia najemcom systemu klimatyzacji o mocy 80 W na 1 m2 powierzchni handlowej. Wymagana moc, zgodnie z całkowitą powierzchnią, wynosiła 224 kW. Do klimatyzacji zaproponowano dwa systemy AV32IMSEVA o mocy 99,6 kW każdy, których łączna moc wynosi 199,2 kW (przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnętrznego +35°C), pod warunkiem współpracy z wewnętrznymi blokami typu kasetonowego i ściennego o łącznej mocy 230 kW. Wydajność jednostek zewnętrznych została wybrana mniej, poprzez współczynnik zmienności. Ponieważ maksymalne jednoczesne ciśnienie w tym budynku nie jest możliwe - bloki zewnętrzne zostały wybrane o 30% mniej pod względem wydajności niż bloki wewnętrzne.

Wydajność jednego systemu MRV wynosiła 29,8 kW, całkowita wydajność wynosiła 59,6 kW.

Podczas obliczania zużycia ciepła ustalono, że wymagana moc systemu grzewczego wynosiła 34 W na 1 m2. Całkowite obciążenie systemu grzewczego wyniosło 76,5 kW (przy obliczonej temperaturze powietrza zewnętrznego -19°C).

System AV32IMSEVA przy temperaturze zewnętrznej -19°C i temperaturze całego pomieszczenia +20°C dostarcza 56,6 kW ciepła, zużywając przy tym 16,25 kW energii elektrycznej. SOR (stosunek otrzymanego ciepła do zużytej energii elektrycznej) dla tego systemu w temperaturze -20°C wynosi 3,48. Przy średniej temperaturze zewnętrznej w okresie zimowym +3°C współczynnik SOR będzie równy 4,24. Jest to jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej wśród urządzeń prezentowanych na rynku ukraińskim.

Łącznie oba systemy przesyłają 113,2 kW ciepła, zużywając do tego 32,5 kW energii elektrycznej.

Maksymalna moc cieplna systemów przekracza wymaganą moc cieplną o ponad 25% (113,2 kW przy wymaganych 76,5 kW).

W związku z tym systemy pobierające 76,5 kW ciepła nie będą ładowane w 100%, więc zużycie energii elektrycznej będzie niższe niż 32 kW. Różnica w szczytowym zużyciu między okresem letnim a najzimniejszymi dniami sezonu zimowego wynosi 59,6 kW - 32,5 kW = 27,1 kW. W okresie zimowym przy szczytowym obciążeniu system będzie zużywał o 27 kW mniej niż latem. Ta chroniona moc może być wykorzystana do zainstalowania konwektorów elektrycznych w obszarach bez klimatyzacji (sanitariaty, wyjścia, przedsionki itp.).

Nie ma potrzeby dostarczania dodatkowej energii elektrycznej, ponieważ energia elektryczna przeznaczona na klimatyzację całkowicie pokrywa zapotrzebowanie systemu grzewczego w dowolnym momencie. Zaletą dla inwestora jest to, że nie ma potrzeby doprowadzania gazu ani podłączania systemu grzewczego, a koszt tego systemu grzewczego jest równy 0.

Ile kosztuje cały system klimatyzacji i ogrzewania oparty na urządzeniach Haier?

Koszt zależy od kilku czynników: architektury obiektu, poboru ciepła i mocy cieplnej, rodzaju i liczby urządzeń do wykorzystania. W praktyce firmy Aclima koszt najbardziej budżetowego wariantu systemów ogrzewania i klimatyzacji wynosił 18 c. o. za 1 m2. A cena dotyczy nie tylko sprzętu, ale całego projektu, który został wykonany pod klucz.

Właścicieli budynku zawsze interesują koszty eksploatacji obiektu: ile będą musieli zapłacić za ogrzewanie budynku zimą i jak będzie rozliczane zużycie przez poszczególnych najemców?

System rozliczania energii Haier pozwala rejestrować ilość energii elektrycznej zużywanej na potrzeby klimatyzacji lub ogrzewania przez każdego najemcę z osobna. Ponadto klient może zdalnie monitorować cały system przez Internet lub z centrum sterowania.

Aby ogrzać rozważane centrum handlowe (o szczytowym zużyciu ciepła wynoszącym 76,5 kW w sezonie grzewczym trwającym 180 dni i średniej temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej +1,2 ° C), konieczne jest poniesienie następujących kosztów

180 dni * 24 lata * 35 kW (ciśnienie w systemie grzewczym przy temperaturze zewnętrznej +1,2°C) = 151 200 kW.

Koszt 1 kW energii elektrycznej wynosi 2,3 UAH.

Koszt eksploatacji systemu ogrzewania i klimatyzacji budynku za pomocą systemu Haier MRV jest co najmniej 2 razy tańszy niż jakiegokolwiek innego źródła ciepła. Trudno w to uwierzyć, ale system grzewczy, który kosztuje 0 UAH - jest najbardziej energooszczędny wśród analogów i oszczędza klientowi (w tym przypadku) minimum 90 000 UAH rocznie.

Proponujemy zapoznać się z szeregiem przykładów działania budynków na bazie systemów VRF Haier, które działają nie pierwszy rok, a także z opiniami klientów na temat pracy urządzeń.

Przykłady te są podobne do opisanego powyżej rozwiązania dla centrum handlowego we Lwowie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą obiektów zrealizowanych przez Aclima w oparciu o systemy MRV Haier.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatne rozwiązanie techniczne i jego koszt dla swojego projektu, wypełnij formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu dalszej współpracy.