Kruszywa VENTUS VVS

 Strona główna / Czyszczenie i konserwacja / Kruszywa VENTUS VVS

Kruszywa VENTUS VVS

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS VVS oferują szeroki zakres możliwości:

 • praca w różnych warunkach klimatycznych (od -50 °C do +70 °C);
 • 14 wielkości jednostek;
 • optymalny dobór wymienników ciepła i grup wentylacyjnych;
 • Komfort użytkowania - płyty warstwowe z pianką poliuretanową;
 • Certyfikat EUROVENT oraz badania TÜV potwierdziły parametry użytkowe jednostek;
 • Systemy oszczędzania energii zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w każdych warunkach klimatycznych;
 • Sprawność energetyczna do 92%;
 • oddzielenie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego;
 • odzysk ciepła z gorącego i zimnego powietrza opuszczającego zakład;
 • doskonałe właściwości mechaniczne i termoizolacyjne;
 • wysoka klasa szczelności;
 • Brak "mostków termicznych";
 • Możliwość dostaw w odcinkach;
 • wentylator promieniowy, typ PLUG z łopatkami wygiętymi do tyłu;
 • Bezpośredni napęd wentylatora - wirnik na wale silnika;
 • Niski poziom hałasu wentylatora dla zapewnienia najlepszych parametrów akustycznych urządzenia;
 • dobrane do nisko i średniociśnieniowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pełne ciśnienie do 2000 Pa);
 • Doskonałe właściwości tłumienia hałasu przez obudowę;
 • Jedna lub więcej grup wentylacyjnych;
 • Przemienniki częstotliwości do sterowania parametrami pracy;
 • Optymalny dobór elementów funkcyjnych - dla zmniejszenia spadku ciśnienia powietrza i odprowadzania ciepła;
 • Optymalne algorytmy sterowania jednostkami;
 • zdalne sterowanie pracą urządzenia;
 • zintegrowane rozwiązania o zmniejszonej i zwiększonej funkcjonalności dla oszczędności energii i bezpieczeństwa pracy;
 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika (HMI);
 • automatyka otwarta na centralny system sterowania (BMS).

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS VVS posiadają wewnętrzną ramę o sztywności i panele bezpieczeństwa z blachy stalowej powlekanej pianką poliuretanową z powłoką antykorozyjną z alucynku (AZ 150).

Urządzenia VENTUS VVS zawierają zestaw środków zwiększających szczelność i zawierających:

 • uszczelnienie labiryntowe paneli kontrolnych połączone z żebrami uszczelniającymi na obudowie urządzenia;
 • Polimerowe wkłady termiczne na ścianach paneli rewizyjnych w celu przerwania mostków termicznych, tak.

Centrale wentylacyjne VENTUS VVS spełniają najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Urządzenia mogą być wyposażone w różne opcje odzysku ciepła:

 • regenerator, który owija się wokół;
 • sześciokątny rekuperator przeciwprądowy;
 • rekuperator prądu poprzecznego;
 • zespół wymiennika glikolowego.

Sprawność odzysku energii do 92%.

Urządzenia o wydajności do 3000 m3/rok wyposażone są standardowo w energooszczędne silniki EC.

Wszystkie jednostki dostępne są z wysokim poziomem automatyzacji z dodatkowymi funkcjami oszczędzania energii i precyzyjnym pomiarem parametrów powietrza.

Automatyka centrali wentylacyjnej VENTUS VVS steruje pracą wszystkich jednostek funkcjonalnych, reguluje ich parametry oraz realizuje funkcję optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych przez jednostki na podstawie pomiarów parametrów jakości powietrza.

Automatyka do central Ventus jest wybierana jako wyposażenie dodatkowe, które jest dostosowane do konfiguracji centrali i obejmuje obwody sterowania i zasilania.

W standardzie programowanie, sterowanie i wizualizacja dostępne są za pomocą systemu zdalnego sterowania lub za pomocą pilota HMI Advance, który umożliwia zdalne sterowanie pracą systemu.